خطای در دسترس بودن

آیا کلمات انگلیسی که با حرف k شروع می‌شوند بیشتر از کلماتی هستند که k حرف سوم آنهاست؟ جواب: تعداد کلمات انگلیسی که k حرف سوم آنهاست، بیش از دو برابر کلماتی است که با حرف k شروع می شوند. چرا بیشتر مردم باور دارند که برعکس آن درست است؟ چون می‌توانیم به کلماتی که با k شروع می‌شوند، سریع‌تر فکر کنیم آنها در حافظه ما در دسترس‌ترند.

از کتاب شفاف اندیشیدن نوشته رولف دوبلی

خطای در دسترس بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.