جنایتکار جنگی

«کسی که جنگ اجتناب‌پذیری را در یک کشور علم می‌کند، جنایتکار است؛ اما کسی که جنگ اجتناب‌ناپذیری را در یک کشور علم نمی‌کند، نیز جنایتکار به شمار می‌رود».

خوزه مارتی

جنایتکار جنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.